Komunikaty

ICD – 10 w orzecznictwie w 2022r.

W związku z trwającą dyskusją  dotyczącą zaświadczeń lekarskich w procesie orzekania i opiniowania przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w kontekście obowiązywania od 1 stycznia 2022r.

Po spotkaniu w MEiN.

21.09.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Kierownictwo MEiN zaprezentowało m.in. nowe propozycje związane z pensum, godzinami do dyspozycji dla ucznia i rodziców oraz podwyżkami wynagrodzeń od 1.09.2022r.

MEiN proponuje zmiany w rozporządzeniu o orzekaniu i opiniowaniu.

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).