Referendum / Strajk

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu  Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”  z 5 marca 2019r. w najbliższych dniach odbywać się będą w poradniach psychologiczno - pedagogicznych  referenda  strajkowe.

Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 23 marca 2019r.


Przypominamy, że uprawnieni do udziału w referendum są  pracownicy  poradni  ( w tym kadra kierownicza oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych)
Strajk ogłoszony zostanie w tych poradniach, w których,  w referendum strajkowym,  głosowała co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa  opowiedziała się za strajkiem.
Odpowiednie struktury Związku  poinformują dyrektorów poradni o wyniku referendum i rozpoczęciu strajku do 1 kwietnia 2019r.
Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.