Poradnie w "Polskim ładzie" !!!

W ramach prezentacji "Polskiego ładu" dowiedzieliśmy się, że poradnie psychologiczno - pedagogiczne zostały wpisane w prorgam zmian funkcjonowania kraju.

 

Poznaliśmy także nowe zadania, które mamy realizować str. 69 - 70 programu, cyt.
"Centrum Dziecka i Rodziny Centrum Dziecka i Rodziny (CDR) będzie nową jednostką systemu oświaty, wspomagającą rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci. CDR-y powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich podstawowych zadań będzie należało prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Przygotowanie oferty dla rodzin w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych i wspierania rozwoju swoich dzieci (warsztaty, kursy). Ponadto CDR-y będą udzielały także konsultacji i zapewnią doradztwo specjalistów z innych sektorów (asystentów rodziny, pracowników socjalnych)."