III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

rp praca z grupami 2021

Praca z grupami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele ( Warszawa 22 września 2021 roku )

Program

9.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Otwarcie Konferencji – Krystyna Mierzejewska-Orzechowska Przewodnicząca SP PTP

11.15- 11.45 Maria Marquardt Praca z „trudną” klasą – opis przypadku. Metody pracy treningowej i terapeutycznej

11.45-12.15 Maciej Wilk Socjoterapia w pracy z przemocą w szkole

12.15-12.45 Beata Wójcik Psychoterapia grupowa jako bezpieczna przestrzeń do badania uczuć, myśli, oraz poszukiwania i wzmacniania własnej odrębności przez nastolatka w trudnym procesie dorastania

12.45-13.15 Przerwa kawowa

13.15-13.45 Katarzyna Morajda Praca psychoedukacyjno-psychoterapeutyczna z rodzinami w obliczu rozwodu- program „Łódź na falach”

13.45-14.15 Beata Kicińska Rola zabawy w terapii grupowej dzieci na przykładzie autorskich programów Miasteczko i Kraina

14.15-14.45 Mateusz Badecki Wzmacnianie i rozwój kompetencji nauczycieli z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej

14.45- 15.45 Przerwa obiadowa

15.45-16. 45 Panel dyskusyjny:

Praca z grupami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

wezmą udział: przedstawiciel MEN, Katarzyna Czaczuń Dyrektor SPPP KOT, Irena Świerczyńska Dyrektor PPP w Chorzowie, Krystyna Mierzejewska-Orzechowska Przewodnicząca SP PTP

Prowadzenie: Bogusława Piasecka

16.45- 17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Więcej informacji na stronie:

http://ppp21.sekcjapsychoterapii.pl/