Stanowisko FZZ w sprawie propozycji MEiN dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Reaktywowany Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty rozpoczyna konsultacje w grupach roboczych.
Harmonogram najbliżych, stacjonarnych  spotkań w MEiN przedstawia się następująco:
Grupa do spraw awansu zawodowego - 10 czerwca 2021 r.
Grupa do spraw wynagradzania i czasu pracy - 16 czerwca 2021 r.
Grupa do spraw oceny pracy i odbiurokratyzowania oświaty - 18 czerwca 2021 r.
 
Ogólnokrajowe, oświatowe związki zawodowe, zrzeszone w FZZ,  wypracowały stanowisko w sprawie propozycji MEiN dotyczące awansu zawodowego