Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń w sprawie podstawy programowej.

MEiN przesłało do konsultacji projekty rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

  1. Projekt nowelizacji
  2. Uzasadnienie
  3. OSR

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

  1. Projekt nowelizacji
  2. Uzasadnienie
  3. OSR

3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

  1. Projekt nowelizacji
  2. Uzasadnienie
  3. OSR

 

Uwagi do projektów prosimy przesyłać do końca czerwca na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.