FZZ, w tym nasz Związek, nie weźmie udziału w posiedzeniu grupy roboczej ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania oświaty.

16 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli, powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. FZZ podtrzymało swoje stanowisko, zaprezentowane 18 maja 2021r. podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz wyrażone na piśmie w dniu 27.05.2021r.

Ministerstwo także podtrzymało przedłożone wcześniej rozwiązania, w tym zwiększenie pensum oraz „podwyższenie” wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli kosztem likwidacji uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Stronę rządową reprezentował wiceminister Dariusz Piontkowski, który po godzinie opuścił spotkanie i już na nie wrócił. Nikt z kierownictwa MEiN nie zastąpił go w rozmowach ze stroną społeczną.

 

ZAISTNIAŁA SYTUACJĘ INTERPRTUJEMY JAKO ZERWANIE ROZMÓW O WYNAGRODZENIACH NAUCZYCIELI PRZEZ STRONĘ RZĄDOWĄ

 

Na 18 czerwca 2021r. zaplanowane jest spotkanie kolejnej grupy roboczej ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowanie oświaty. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnych materiałów dotyczących tych tematów. Pracownicy MEiN poinformowali, że propozycje rozwiązań mają być przedstawione dopiero podczas spotkania grupy roboczej przez wiceministra T.Rzymkowskiego.

Zaistniałą sytuację oceniamy jako przejaw lekceważenia przez rząd strony społecznej oraz pozorowanie dialogu.

Narracja strony rządowej, dotycząca pracy i wynagrodzeń nauczycieli, od dwóch lat nie uległa niestety zmianie

Przypominamy, co Pan wiceminister T.Rzymkowski ( wówczas poseł Kukiz’15 ) mówił w trakcie strajku nauczycieli, zaznaczając, że do dnia dzisiejszego nie wycofał się z tych słów i nie przeprosił:

Pracują mało i próbują “terrorem wymusić podwyżki”

oraz

Bardzo podobała mi się piątkowa propozycja ( rządu ), która łamie dotychczasowe struktury feudalne wynikające z karty nauczyciela tzn. zwiększenia pensum, a tym samym zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli ( … )

9 kwietnia 2019 Radio WNET

I jeszcze Pan premier Mateusz Morawiecki:

„Nauczyciel ma troszeczkę więcej czasu wolnego w porównaniu do innych osób pracujących, ale nauczyciel chce więcej zarabiać”.

oraz ówczesny marszałek Senatu Pan S.Karczewski:

Powinno się pracować dla idei. Ja pracowałem dla idei, pracuję dla idei i będę pracował dla idei, a dla dzieci jeszcze tym bardziej powinniśmy pracować.