Odpowiedzialność karna dyrektorów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem odpowiedzialnego za projekt ministra Michała Wójcika, skierowała do konsultacji Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Przedłożona nowelizacja wprowadza przepisy klasyfikujące nowe czyny zabronione i ma na celu, wg projektodawcy, wypełnienie luki prawnej polegającej na braku podstawy prawnej do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za pracę jednostek organizacyjnych sprawujących pieczę nad małoletnimi ( w tym m.in. dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych )

Po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami mamy liczne wątpliwości co do zasadności proponowanych zmian.

Nauka prawa opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia "osoby pełniącej funkcję publiczną", podkreślając, iż katalog z art. 115 § 13 k.k. ma charakter jedynie podstawowy i niewyczerpujący ( Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - II SA/Gd 554/19 )

Orzecznictwo sądów administracyjnych także wyraźnie skłania się za szeroką wykładnią pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną. Przyjmuje się w nim generalnie, że funkcja publiczna to funkcja związana z uprawnieniami i obowiązkami w zakresie realizacji zadań o znaczeniu publicznym. A skoro tak - to być może proponowane zmiany nie mają swojego uzasadnienia.

Zapraszamy do dyskusji na temat przedłożonej propozycji – zarówno na naszym facebook’u jak i w opiniach kierowanych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w celu wypracowania wspólnego stanowiska

Do pobrania:

Projekt ustawy

Uzasadnienie do projektu ustawy

OSR projektu ustawy