FZZ i ZNP piszą wspólnie do Prezydenta RP i Premiera

logo fzzzp logo

 

 

 

 

 

 

1 lipca 2021r. odbyło się w Warszawie, w siedzibie Forum Związków Zawodowych, spotkanie oświatowych związków zawodowych w sprawie impasu w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony FZZ:

  1. Ewa Tatarczak – przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, członek ZG FZZ,
  2. Sławomir Wittkowicz – przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”, członek prezydium FZZ
  3. Barbara Belicka – wiceprzewodnicząca WZZ „Forum - Oświata”

- ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego:

  1. Sławomir Broniarz - prezes
  2. Krzysztof Baszczyński - wiceprezes
  3. Grzegorz Gruchlik - wiceprezes

Zaproszenia na spotkanie nie przyjął NSZZ „Solidarność”

fzz znp u premiera 2021

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że:

  • zawieszają udział swoich przedstawicieli w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • warunkują powrót do rozmów od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022, uwzględniających realny wzrost wynagrodzeń w oświacie i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje rząd – z tzw. minimalnym wynagrodzeniem;
  • oczekują prowadzenia rozmów w dwustronnej formule rząd – oświatowe związki zawodowe pod patronatem Prezydenta RP

Briefing prasowy po spotkaniu jest dostępny na naszym facebook’u

Efektem spotkania było także wystosowanie wspólnego listu do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Listy do Prezydenta i Premiera – do pobrania