Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie projektu ustawy z dnia 20 lipca 2021r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowisko naszego Związku w sprawie proponowanych zmian w Prawie oświatowym i niektórych innych ustaw. Odnosimy się krytycznie do proponowanych rozwiązań i apelujemy o odstąpienie od prac nad proponowanymi rozwiązaniami.

Stanowisko - do pobrania.