MEiN w odpowiedzi na uwagi Związku w sprawie zmian w KN.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało odpowiedź na nasze uwagi dotyczące proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela ( mówiące o awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela ).  W odpowiedzi czytamy, że nasze uwagi nie zostały uwzględnione. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z resortem - taka reakcja nas nie zaskoczyła.

Odpowiedź MEiN - do pobrania