Komunikaty

FZZ na rzecz uchodźców z Ukrainy

UKRAINA FLAGA

Apel Przewodniczącej FZZ

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

  Trwa wojna na Ukrainie. Każdy dziś powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji zaistniałej sytuacji a jednocześnie z moralnego obowiązku niesienia pomocy tym, którzy jej bezwzględnie potrzebują.
  Forum Związków Zawodowych nie będzie stać z boku. Chcemy działać w sposób skoordynowany i precyzyjny. Będziemy pomagać zgodnie z naszymi możliwościami.  W jaki sposób chcemy to zrobić?
  Prezes spółki Forum - Invest złożył deklarację o zagospodarowaniu obiektu Domu Wczasowego „Zdrowie” w Krynicy - Zdrój na cele służące pomocy ukraińskim uchodźcom. Tym samym zadeklarował podjęcie odpowiednich działań prawnych, w tym złożenie akcesu o gotowości do odpowiednich instytucji.

ICD – 10 w orzecznictwie w 2022r.

W związku z trwającą dyskusją  dotyczącą zaświadczeń lekarskich w procesie orzekania i opiniowania przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w kontekście obowiązywania od 1 stycznia 2022r.

Po spotkaniu w MEiN.

21.09.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Kierownictwo MEiN zaprezentowało m.in. nowe propozycje związane z pensum, godzinami do dyspozycji dla ucznia i rodziców oraz podwyżkami wynagrodzeń od 1.09.2022r.