Komunikaty

MEiN proponuje zmiany w rozporządzeniu o orzekaniu i opiniowaniu.

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).

ZZ Rada Poradnictwa popiera protest pracowników służby zdrowia

 znak uwaga

11 września 2021r. w Warszawie odbędzie się manifestacja protestacyjna pracowników służby zdrowia.

Manifestacja wyruszy o godz.12:00  z Placu Krasińskiego ( obok Sądu Najwyższego ), zakończy się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (ok. godz. 16:00 ).

Zachęcamy do poparcia protestu naszych koleżanek i kolegów ze służby zdrowia i udział w manifestacji.

ZZ Rada Poradnictwa popiera protest pracowników sądów i prokuratur

uwaga znak

10 września 2021r. odbędzie się w Warszawie manifestacja pracowników sądów i prokuratur.

Manifestacja rozpoczyna się o godzinie 10:00 na Rondzie Dmowskiego i kończy się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Główne postulaty protestujących to: wzrost wynagrodzeń co najmniej o 12% dla każdego pracownika oraz powstrzymanie mobbingu w sądach.

Zachęcamy do poparcia protestu naszych koleżanek i kolegów z resortu sprawiedliwości i udział w manifestacji.

 

Wybory władz statutowych związku zawodowego w pandemii.

Informujemy, że Prezydent RP w dniu 14 sierpnia podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie projektu ustawy z dnia 20 lipca 2021r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowisko naszego Związku w sprawie proponowanych zmian w Prawie oświatowym i niektórych innych ustaw. Odnosimy się krytycznie do proponowanych rozwiązań i apelujemy o odstąpienie od prac nad proponowanymi rozwiązaniami.