Komunikaty

Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w sprawie sposobu i trybu diagnozy gotowości szkolnej dzieci przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Obowiązujące przepisy prawa (Ustawa o Systemie Oświaty) wprowadziły obowiązek szkolny dla dzieci 6-cio letnich  ( od roku 2014 ).

W poprzednich latach Poradnie diagnozowały gotowość szkolną dzieci, które ukończyły co najmniej 6 lat. Aktualnie (w roku szkolnym 13/14, 14/15) większość dzieci jest badanych zgodnie z ustawą w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę w I klasie.

Stanowisko Związku w sprawie projektu MEN w w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych

Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ( z dnia 11 grudnia 2014r. ) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Treść Stanowiska