Komunikaty

Kilka refleksji …

W odpowiedzi na artykuł "Szkolna rewolucja wytnie poradnie?", który ukazał się 02.02.2021r. w "Gazecie Wyborczej", rzeczniczka MEiN, Pani Anna Ostrowska, poinformowała Polską Agencję Prasową, że nie ma decyzji o likwidowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nowela rozporządzenia RM w sprawie kolejności szczepień

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2021 poz. 153 ) dokonano korekt m.in. w pkt. 10 ( dotyczącym szczepień nauczycieli ) poprzez dodanie nauczycieli i wychowawców pracujących w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zwracamy uwagę, że w pkt. 10 nie są wymienieni pracownicy administracji i obsługi.

Szczepienia przeciw COVID – 19, Rozporządzenie RM

14 stycznia 2021r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2021 poz. 91 ), w którym określono także kolejność szczepień.

Edukacja w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Poniżej przedstawiamy wyciąg z w/w dokumentu, dotyczący edukacji i ubóstwa dzieci. Pełna treść  dokumentu znajduje się  w BIP ministerstwa. W Programie mowa jest m.in. o poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Co dalej z publicznymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi ?

W związku z dużym poruszeniem w naszym środowisku zawodowym, związanym z propozycjami MEN, dotyczącymi przekształcenia publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w Centra Dziecka i Rodziny ( zawartymi w dokumencie projektu "Edukacja dla wszystkich ) informujemy, że Związek podjął próby wyjaśnienia zaistniałego dla nas problemu. Na początku listopada 2020r. wystosowaliśmy pismo do kierownictwa Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN z nurtującymi nas pytaniami ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dzisiaj przesłaliśmy kolejne pismo do Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka.