Komunikaty

STANOWISKO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE PROPOZYCJI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI Z 11.05.2021 R. DOT. PLANOWANYCH ZMIAN W STATUSIE NAUCZYCIELI

Warszawa, 27 maja 2021

 

Ogólnokrajowe oświatowe związki zawodowe, zrzeszone w Forum Związków Zawodowych, tj. Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”, NSZZ „Solidarność ‘80”, NSZZ „Solidarność ‘80” Konfederacja, zdecydowanie opowiadają się za znaczącym wzrostem wynagrodzeń nauczycielskich – ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń zasadniczych – oraz podjęciem działań, których efektem będzie podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.