Komunikaty

"Podwyżki" dla nauczycieli.

 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.