Ważne informacje

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

19 kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne ZZ „Rada Poradnictwa” z Dariuszem Poznańskim, zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia
ZZ „Rada Poradnictwa” reprezentowały:
Monika Kuc
Elżbieta Słocińska
Małgorzata Korycińska

Nowa organizacja w Olsztynie

Z radością informujemy, że przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie powstała Międzyzakładowa Organizacja ZZ „Rada Poradnictwa”
Witamy serdecznie nowych członków w naszym Związku.

Negocjacje płacowe

Od poniedziałku ( 1.04.2019r. ) w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, trwają negocjacje płacowe strony społecznej ze stroną rządową.

W grupie negocjacyjnej FZZ uczestniczy m.in. przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak

LIST POPARCIA ŚRODOWISK AKADEMICKICH DLA POSTULATÓW NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Uniwersytet solidarny ze szkołą!  
My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

MEN próbuje ratować terminy egzaminów

Możliwość strajku w oświacie spowodowała aktywność MEN, które przesłało do konsultacji społecznych projekty:
1.    Rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
2.    Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego