Projekty rozporządzeń MEiN w sprawie rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do konsultacji społecznych w sprawie rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego.

 

Projekty rozporządzeń do pobrania:

  1. Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  2. Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Projektowane rozporządzenia przewidują , że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i zajęcia indywidualnego nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń.

Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem.