Spotkanie uzgodnieniowe w MEiN.

12 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem MEiN w sprawie „podwyżek” dla nauczycieli. Ministerstwo reprezentował wiceminister D.Piontkowski. W imieniu naszego Związku w spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Ewa Tatarczak.

Przedstawiciele strony społecznej odnieśli się krytycznie do propozycji płacowych ministerstwa i wnieśli postulat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 20%, od 1 stycznia 2022r., wskazując, że rezerwa budżetowa, z której ma być sfinansowana regulacja płac, jest znacznie wyższa, a co za tym idzie - daje możliwości większych podwyżek. Minister D.Piontkowski stwierdził, że zmiany w obszarze przesunięć budżetowych nie są w kompetencji MEiN tylko premiera i ministra finansów. Przewodnicząca złożyła więc formalny wniosek o spotkanie z premierem rządu, które było zapowiadane przez ministra P.Czarnka 7 grudnia 2021r. a które, po czterech miesiącach oczekiwań przez stronę związkową, nie doszło do skutku. Minister D.Piontkowski zadeklarował, że przekaże wniosek ministrowi P.Czarnkowi.

W trakcie spotkania uzgodnieniowego strony nie osiągnęły porozumienia. Spotkanie zakończyło się wnioskiem dotyczącym konieczności sporządzenia protokołu rozbieżności.